به نام خدا


سلام ، من با جدیدترین خبر ها اومدم از سایت رسمی دونگ گان این خبر را


گرفتم . البته خوب ترجمه نشده ولی با همون ترجمه های نادرست


که تو این مطلب میذارمش  فهمیدم که دونگ گان گفت من 2 سال هست


که فعالیت نداشتم و گفته که منتظر فعالیتهای جدید اون باشیم و گفت که


متاسفم که دو سال هیچ فعالیتی نداشتم و تمایلی به شکل بهتر دارم.


و انگار که در این دو سال  در خدمت کشورش بوده و دو سال نظامی


داشته .


و اما نامه ای که از گوگل  ترجمه کردم و نامه ای که به زبان اصلی بوده.


نامه ی ترجمه شده :


امروز ما پیوست و آقای لی دونگ گان.آقای دونگ گان است"من فکر کردم ممکن است به خوبی آرام استخدام ، من متعاقبا اعلام خواهد شد. متاسفم تاخیر" ، و"با موفقیت به پایان 2 سال از عمر نظامی ،شما را می بینم دوباره در چهره شاد برای همه ، "او گفت.فن افزود : "لطفا صبر کنید کمی تنها ، بنابراین تمایلی به برگشتن به شکل بهتر ،" خصوصی.* آدرس زیر را می توان در فیلم ها اخبار دیده می شود.

اخبار متننامه به زبان اصلی:


本日イ・ドンゴンさんが入隊いたしました。

ドンゴンさんは、
「静かに入隊することが良いのではないかと思い、遅く発表することになりました。遅くなりまして申し訳ないです。」と、
「2年間の軍生活を無事に終え、
元気な姿でまたみなさんにお目にかかります」と話しました。

またファンには「もっと良い姿で戻ってくるのであまり淋しがらずに待っていてください」とメッセージを残しました。*以下のURLにてニュースの動画が見れます。
ニュースの本文